16.- LA DIADA DALT COOPPEL .- Hem celebrat la X jornada DALT Cooppel on exposem com està la marxa del Cooppel.-

Hem celebrat la X jornada DALT Cooppel de la Causa Cooppel per la Pau on exposem com està la marxa del Pla Cooppel per la Pau, 2023.-

Per a consultar:

 https://agendaanims.blogspot.com/2021/10/66-dia-anual-local-tarragoni-cooppel-el.html

https://institutcooppelcal.blogspot.com/2021/11/14-discurs-de-dalt-cooppel-del-dia-16.html

S'ha valorat molt positivament el Xè  Dia Anual Local Tarragoní (DALT) Cooppel, entre els impulsors, col·laboradors, famílies: pares/mares/ avis/àvies i fills/es i professionals de l'economia i de la pedagogia universitària.

1.- J.M. Ferran va exposar els avanços en la investigació-acció de la pràctica reflexiva del Pla Cooppel en general i del programa de suport a les persones amb dol o que aprenen oralment català, i es centrà en el suport a les famílies, el projecte Cooppel C@M.ins de l'institut Antoni Martí i Franquès de Tarragona oberta en forma telemàtica a altres persones de la ciutat, de Catalunya i d'Andorra. Pel què ens fa la Causa Internacional.

Va explicar els principis científics tot ressaltant l'obra de pedagogia crítica de Paulo Freire que enguany es celebra els 100 anys del seu naixement.

Tot seguit dues famílies i quatre estudiants de BAT que estan en estada en empresa donaren testimoni pràctic del que suposa participar en el programa Cooppel C@M.ins.

Tot seguit la taula rodona al voltant del Cooppel.

En Josep Maria Ferran, com a responsable de la Causa Cooppel per la Pau, presenta a les dos persones invitades.

.

2.- Luís Quismondo, d'ASCASUD (Voluntariat Sènior d'Assessorament Empresarial).

Explicà que recentment incorporats a la Federació Catalana de Voluntariat Social a Tarragona, ASCASUD assessora a iniciatives empresarials en relació a programes que porten a terme els Ajuntaments. 

Recordem que enguany Ceradai celebrem el XX aniversari d'estar presents a la FCVS. 

Luis va remarcar la importància que el programa de convertir la Causa Cooppel en una Federació. 

En resum de la taula, el programa Cooppel pot crear llocs de treball i el Cooppel pot tenir una viabilitat laboral en la millora dels currículums, projectes de treball, entrevistes de contracte laboral a més de les tasques professionals que pot necessita una Federació.

3.- Dra Pilar Iranzo, professora, en representació de la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia (FCEP) i de Pedagogia de la URV.

Feta la presentació de la Dra Pilar Iranzo destacar en uns deu punts la seva visió sobre el Cooppel que nosaltres resumim en:
Importants són les iniciatives que tenen una base teòrica en ciències de l'educació i psicologia que puguin ajudar a les famílies i al seus fills i filles de cara a l'èxit escolar que també és un èxit familiar.  

“El Cooppel tindrà continuïtat i èxits si, en bona mesura, FA RECERCA, CONSTRUEIX CONEIXEMENT I L’OFEREIX A LA SOCIETAT SOBRE COM dona protagonisme a joves i famílies.

4.- Com a conclusió nostre:

El projecte treballa més concretament en els processos cognitius i metacognitius en l'aprenentatge com a Disseny Universal, en el paper que suposa les famílies i el seu reconeixement com a protagonistes en el repte educatiu a més de l'escola.

Així també les que col·laboren amb la Universitat Rovira i Virgili com és el conveni de pràcticums en pedagogia i el conveni amb el Rectorat sobre Aprenentatge Servei que suposa més concretament dur a terme Treballs de Final de Grau de Pedagogia oberts a altres especialitats. En un entorn viu on teoria i pràctica siguin viscudes des de la pràctica reflexiva entre altres models i sistemes pedagògics, psicopedagògics i psicològics.

5.- Presentació i currículum de la Dra Pilar Iranzo:

Pilar Iranzo García és professora del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. És diplomada en Educació Infantil i Primària, pedagoga i doctora en Pedagogia (2002) amb una tesi dedicada a la millora de la formació permanent del professorat.

Ha treballat durant més de 25 anys realitzant formació permanent en didàctica de les llengües per al SEDEC, ICE-URV i UOC. Des del 2005 treballa al Departament de Pedagogia de la URV on ha desenvolupat tasques docents en l’àmbit de l’assessorament i la formació, tant en estudis de grau com de postgrau (Graus de Mestres i de Pedagogia; Màster Europeu Erasmus Mundus: ‘Formación de profesionales de la formación’ i Màster de ‘Formació del Professorat d'ESO, Batxillerat, Formació professional i Ensenyament d'Idiomes (2009)’). També ha desenvolupat tasques de gestió com a Responsable del Grau en Educació Infantil a la Seu Baix Penedès de la URV (Tarragona) entre els cursos 2009 i 2017.

En les tasques de recerca, investiga en lideratge i millora escolar; aprenentatge adult i formació inicial i permanent. És autora de nombrosos articles de recerca i dels llibres Innovando en educación. Formarse para cambiar: un viaje personal (2009) i Asesoramiento pedagógico al profesorado (2012).

Des del 2011 és Coordinadora en Moviment, Teràpia Psicocorporal i Transpersonal per al Desenvolupament Harmònic pel Sistema Río Abierto. Desenvolupa activitat com a instructora de moviment expressiu amb adults i amb docents a Tarragona i Reus.

 

7.- Els participants actius i implicats en el Xè DALT Cooppel

6.- Taula rodona

5.- Entrevista a quatre estudiants de BAT que participen en el programa C@M.ins Cooppel en estada a empresa i explicaren el seu projecte de TDR

4.- Entrevista a un pare i un fill participants en el programa

3.- Exposició pràctica de com funciona el Cooppel amb la participació d'una cooppelista adolescent participant

2.- Exposició sobre l'estat actual del programa Cooppel C@M.ins

1.- Presentació de l'acte pel president de l'Ateneu de Tarragona en Jordi FreixaComentaris

Entrades populars d'aquest blog

37.- Estem organitzant el nou programa Cooppel de suport a les famílies "C@M.ins" al nostre institut per aquest curs 2022-23.-

41.- Visitem els grups de 1r ESO a l'hora de tutoria del nostre institut.- CURS 2022-23.-

43.- El pedagog i filosof, inspector emèrit d'educació Martí Teixidó fa un informe favorable del programa Cooppel.-